Staking...

E
r was eens een staker uit Balen.Bull Horn.JPG
Die eiste om binnen te halen:
Na school direct pensioen.
Nooit werk meer te doen.
De schatkist die kan dat betalen!

Zeg het voort: