Het verschil tussen mannen en vrouwen...

N
aarmate de leeftijd stijgt worden meisjes vrouwen...
...en bij jongens wordt alleen het speelgoed groter en duurder.
boys and their toys.jpg
Zeg het voort: